facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/1019 w szkole młodzieżowej

1. Kalendarz roku szkolnego:

I półrocze: 3.09- 31.12. 2018;
II półrocze: 1.01- 31.08. 2019;
Zimowa przerwa świąteczna: 23- 31.12.2018;
Ferie zimowe: 11- 24.02.2019;
Rekolekcje Wielkopostne: 1-3.04.2019;
Wiosenna przerwa świąteczna: 18- 23.04.2019.

2. Ważne terminy:

a) I półrocze:

 • 3.09.2018- początek roku szkolnego;
 • do 21.11.2018- wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów, które kończą się po I półroczu (dotyczy klas III i IV technikum);
 • do 21.12.2018- wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania i rocznych w klasach, w których kończy się realizacja przedmiotu (j.w.);
 • 9.01.2019- Rada klasyfikacyjna – podsumowanie wyników za I półrocze;
 • 6.02.2019- Rada podsumowująca pracę w I półroczu;

b) II półrocze:

 • do 8.03.2019- wystawienie przewidywanych ocen rocznych ocen z przedmiotów i zachowania w klasach IV technikum;
 • do 8.04.2019- wystawienie ostatecznych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w klasach IV technikum;
 • 15.04.2019- Rada klasyfikacyjna klas IV technikum;
 • 26.04.2019- uroczystość pożegnania absolwentów technikum;
 • do 5.05.2019- wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania w kl. I-III ;
 • do 5.06.2019- wystawienie ocen ostatecznych z przedmiotów i zachowania w kl. I-III ;
 • 12.06.2019- Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych;
 • 21.06.2019- zakończenie zajęć w klasach promocyjnych;