ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Niezbędnik maturzysty

7. NIEZBEDNIK MATURZYSTY

WAŻNE DATY

I półrocze:

  • do 22.11.2020- wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów, które kończą się po I półroczu
  • do 15.12.2020- wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania i rocznych klasach technikum
  • 22.12.2020- Rada klasyfikacyjna szkół młodzieżowych;
  • 17.02.2021- Rada klasyfikacyjna- LO dla Dorosłych + podsumowanie pracy w I półroczu;

II półrocze:

  • do 28.03.2021- wystawienie przewidywanych ocen rocznych ocen z przedmiotów i zachowania w klasie IV technikum;
  • do 21.04.2021- wystawienie ostatecznych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w klasie IV technikum;
  • 28.04.2021- Rada klasyfikacyjna klasy IV technikum i III kl. LO dla Dorosłych;
  • 30.04.2021- uroczystość pożegnania absolwentów technikum i LO dla Dorosłych;

Niezbędnik maturzysty ZSBiKUpdf