facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Wybierz kierunek:

Murarz - Tynkarz

Cieśla

Betoniarz - zbrojarz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Dekarz

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia
Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2018 - 2019 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku i nnych typów szkół, do pracyi życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie ogólne w branżowej szkole I stopnia otwiera proces uczenia się przez całe życie.
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W naszej szkole zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach zaopatrzonych w nowoczesne sprzęty, dzięki czemu nauka w wybranym zawodzie prowadzona jest na najwyższym poziomie. Praktyki zawodowe odbywają się u współpracujących ze szkołą pracodawców, tym samym nasi uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe juz na konkretnych stanowiskach pracy.
Uczniowie naszej szkoły mają szansę uczestniczyć w zagranicznych stażach i praktykach zawodowych współfinansowanych przez Unię Europejską.