facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

banner main v2 liceum

Nauka bezpłatna!

group of teens students hanging out at school 1

Zapraszamy do nas - przyjdź, zobacz, wybierz!

img04

Kształcimy z pasją!

liceum

 

Okres nauczania

  • na podbudowie  8- letniej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej nauka trwa – 3 lata, tj. 6 semestrów
  • absolwenci, którzy ukończyli zasadniczą szkolę zawodową mają możliwość rozpoczęcia nauki w trzyletnim liceum od trzeciego semestru.

System nauczania:

  • stacjonarny;
  • zaoczny.

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie średnie, podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć szansę rozwoju oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zapisz się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Zyskujesz:

  • zdobędziesz wykształcenie średnie;
  • nauka prowadzona jest w systemie  stacjonarnym lub zaocznym;
  • otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  • możliwość rozwoju, dostęp do wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy.

W naszej szkole przywiązujemy dużą uwagę do panującego klimatu, pomagamy Słuchaczom uwierzyć w siebie, uczymy twórczego oraz kreatywnego myślenia. W realizacji tego celu pomagają nam wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i kreatywny. Zespół pedagogiczny czuwa nad naszymi Słuchaczami, pomaga w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija umiejętności społeczne. Ukończenie nauki
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz zdanie egzaminu maturalnego jest przepustka na studia wyższe, daje także możliwość kontynuowania nauki w naszych szkołach policealnych na wielu atrakcyjnych kierunkach.

Nauka bezpłatna !
Zapraszamy do nas -przyjdź, zobacz, wybierz! Kształcimy z pasją!