facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Wybierz kierunek:

Administracja

Rachunkowość

Opiekun medyczny

Informatyka

Drogownictwo

Szkoły policealne

Okres nauczania: nauka trwa rok lub 2 lata w zależności od kierunku kształcenia.

Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i w lutym.

System nauczania:

  • stacjonarny;
  • zaoczny.

W szkole policealnej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.  Po zakończonej edukacji słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom
z tytułem zawodowym technika.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • 2 fotografie;
  • zaświadczenie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
    (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły).
     

Zaletą szkoły policealnej jest bogaty program nauczania, ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, w konkretnym zawodzie. W naszej szkole przywiązujemy dużą uwagę do panującego klimatu, pomagamy Słuchaczom uwierzyć w siebie, uczymy twórczego oraz kreatywnego myślenia. Kształcimy na najwyższym  europejskim poziomie. W realizacji tego celu pomagają nam wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i kreatywny.  Dzięki naszej kadrze dydaktycznej mamy bardzo wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych.

Nauka bezpłatna !
Zapraszamy do nas - przyjdź, zobacz, wybierz! Kształcimy z pasją!