facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Wybierz kierunek:

Technik budownictwa

Technik renowacji elementów architektury

Technik urządzeń i energetyki odnawialnej

Technik geodeta

Technik usług fryzjerskich

Technikum

Technikum nr 2:
Podczas nauki w technikum uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności organizowania, zastosowania i planowania robót w zakresie budownictwa mieszkalnego, ogólnego i przemysłowego. Szkoła kształci pracowników średniego personelu technicznego. Absolwenci mogą po spełnieniu wymagań prowadzić działalność gospodarczą, podjąć pracę w budownictwie, drogownictwie, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej w zakresie budownictwa, w zakładach i przedsiębiorstwach związanych z urządzeniem i pielęgnacją terenów zielonych. Są przygotowania do podjęcia nauki na studiach wyższych zarówno technicznych jak i humanistycznych.