ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Kalendarz roku szkolnego

4. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Organizacja roku szkolnego 2020-2021doc

Regulamin dla uczniów podczas pandemiidoc

Przydział gabinetówdoc

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Terminy dotyczące organizacji roku szkolnego:

 • I półrocze: 1.09- 31.12. 2020;
 • II półrocze: 1.01- 31.08. 2021;
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23- 31.12.2020;
 • Ferie zimowe:1-14.02.2021/ zmiana spowodowana zawieszeniem zajęć dydaktycznych
 • Rekolekcje Wielkopostne:15-17.03.2021;
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 1-6.04.2021.
 • Zakończenie zajęć w klasach IV technikum: 30.04.2021
 • Zakończenie zajęć w klasach promocyjnych: 25.06.2021.

Ważne terminy pracy szkoły:

a) I półrocze:

 • 21.10.2020- Rada : ewaluacja egzaminów zewnętrznych;
 • 25.11.2020- Rada klasyfikacyjna KKZ (cukiernik, rolnik);
 • do 22.11.2020- wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów, które kończą się po I półroczu (dotyczy klas III i IV technikum);
 • do 15.12.2020- wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania i rocznych (dotyczy klas III i IV technikum) w klasach technikum i branżowej szkoły I stopnia;
 • 22.12.2020- Rada klasyfikacyjna szkół młodzieżowych;
 • 17.02.2021- Rada klasyfikacyjna- LO dla Dorosłych + podsumowanie pracy w I półroczu;

b) II półrocze:

 • do 28.03.2021- wystawienie przewidywanych ocen rocznych ocen z przedmiotów i zachowania w klasie IV technikum;
 • do 21.04.2021- wystawienie ostatecznych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w klasie IV technikum;
 • 28.04.2021- Rada klasyfikacyjna klasy IV technikum i III kl. LO dla Dorosłych;
 • 30.04.2021- uroczystość pożegnania absolwentów technikum i LO dla Dorosłych;
 • do 23.05.2021- wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w kl. I-III ;
 • do 16.06.2021- wystawienie ostatecznych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w kl. I-III ;
 • 23.06.2021- Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych;
 • 25.06.2021- zakończenie zajęć w klasach promocyjnych;
 • 30.06.2021- Rada podsumowująca pracę w II półroczu.