facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku stawia na atrakcyjność i jakość kształcenia. Współdziałając z przedsiębiorstwami, wdrażamy proces kształcenia umiejętności zawodowych zmierzający do tego, aby z ucznia/słuchacza uczynić prawdziwego mistrza w swoim zawodzie, który posiada pełne przygotowanie i spełnia oczekiwania współczesnego rynku pracy. Chcemy, by nasi uczniowie/słuchacze mieli dostęp do nowoczesnych maszyn, urządzeń, technologii, a także możliwość udziału w pracy w zespole z innymi pracownikami danej branży, dzięki czemu mogą sprawdzić to, co już wiedzą w działaniu, zweryfikować plany edukacyjno- zawodowe, podwyższyć swoje umiejętności praktyczne i poznawać rynek pracy.
Nasze doświadczenie pozwoliło skupić wokół szkoły firmy i zakłady partnerskie, które patronują przedsięwzięciom oraz aktywnie uczestniczą w poszerzaniu jej oferty edukacyjnej. W związku z tym proponowane zawody kształcenia wynikają z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.
Nasi partnerzy w kształceniu zawodowym to:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Słupsku pbo
Zakład Ogólnobudowlany GOSBUD w Słupsku gosbud
Biuro Obsługi Nieruchomości EKSPERT – 5 w Słupsku  
Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX w Słupsku instalex
ENGIE EC serwis sp. z o.o. engie
Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego ATA psaipp
Przedsiębiorstwo Budowlane PRO- BET sp. z o.o. w Słupsku probet
Handlowo - Usługowy Zakład Ogólnobudowlany SZPEC – BUD w Słupsku szpec bud
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa poiib
Xella Polska Sp. z o.o. xella
VESBO POLAND Sp. z o.o. vesbo
Słupski Inkubator Technologiczny sit
Fale, loki, koki falelokikoki
LOTON Firma Kosmetyczna sp. loton
Studio Urody MADAME madame