ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Rada rodziców

2. RADA RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców Pan Artur Anikiej

Wpłaty na konto BNP PARIBAS numer rachunku 41 1600 1462 1803 1975 5000 0001

w tytułem wpłaty wpisać Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę.

2. RADA RODZICÓW 2