ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

"Przerwa na czytanie" - Bicie rekordu w czytaniu na przerwie

We wrześniu 2021 roku Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim ogłosiła kolejną II Międzynarodową edycję VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
Do akcji zaproszono uczniów i nauczycieli z placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujących się w Polsce.
Celem wydarzenia była: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi oraz zachęcanie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji w każdym miejscu.
Realizacja zadania w naszej szkole została wyznaczona na 28 października 2021 roku (czwartek). Przestrzenią dla przygody z książką były pomieszczenia klasowe, korytarze i hol szkolny, sala gimnastyczna i biblioteka szkolna. Uczestnikami akcji byli nasi uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele. Tego dnia na terenie szkoły było dziesięć klas, a zatem liczba uczestników wyniosła 125 osób, plus 13 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi.
Młodzież dzielnie stanęła na wysokości zadania: wypożyczała książki z biblioteki szkolnej, sięgała po nie z naszej półki bookcrossingowej. Trzymali w dłoniach pozycje biograficzne, tomiki poezji, książki historyczne - przeważała fantastyka. Niektórzy młodzi ludzie przyszli do szkoły z własnymi utworami. Cała społeczność szkolna przygotowywała się do wydarzenia z dużym zaangażowaniem. Wymieniała się informacjami, jakie książki przyniosła ze sobą lub jakie wypożyczyła z dostępnych w szkole miejsc. Przerwy podczas których odbywało się czytanie były początkowo pełne dynamiki i gwaru – do momentu aż każdy zajął dogodne dla siebie miejsce, tj. stolik na korytarzu, materac, drabinkę w sali gimnastycznej, pomieszczenie klasowe bądź miejsce stojące nieopodal gazetek szkolnych. Wówczas gwar zastygał, wszyscy otworzyli swoje dzieła i oddali się lekturze.
Akcja „Przerwa na czytanie” zostało uwiecznione na fotografiach.
Po całym dniu – innym niż wszystkie – dzieliliśmy się wrażeniami i doszliśmy do wniosku, że warto to przedsięwzięcie powtórzyć. Dzień urozmaicony i pełen pozytywnych emocji. Do tego z książką w ręku!