ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

UWAGA!!!

OD LIPCA 2021r. SEKRETARIAT CZYNNY W GODZ. 9.00 – 14.00.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Szanowni Państwo,
mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiczną oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły informujemy, iż
od 2 listopada 2020 r. do odwołania
SEKRETARIAT będzie przyjmował sprawy za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (59-841 78 42, 59-841 78 44)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

REKRUTACJA 2021/2022

rekrutacja 1543734WAHASZ SIĘ...
NIE WIESZ ,CO DALEJ ROBIĆ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?...
POMOŻEMY CI PODJĄĆ DECYZJĘ!
Z NAMI ZBUDUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ, ZREALIZUJESZ PRAGNIENIA ZAWODOWE I SPOTKASZ WIELU CIEKAWYCH LUDZI.
NIE WAHAJ SIĘ!
JUŻ NA CIEBIE CZEKAMY!

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Uwaga wszyscy zainteresowani nauką w naszej szkole, rodzice i opiekunowie.
Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zasady.

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych .
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

źródło: MEiN

Zakończenie roku klas maturalnych

30 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość ukończenia szkoły dla uczniów klas 4a, 4b oraz słuchaczy zaocznego liceum dla dorosłych.
Impreza została przeprowadzona w reżimie sanitarnym, gdzie zachowane były wszelkie konieczne obostrzenia.

Najlepszym absolwentem szkoły został Michał Dziuba z klasy 4b a wielu uczniów zostało nagrodzonych za ich ciężką pracę widoczną w ocenach na świadectwie oraz za pracę na rzecz szkoły, klasy, za udział w konkursach i zawodach sportowych.

Naszym Absolwentom życzymy teraz powodzenia na egzaminach maturalnych oraz spełnienia marzeń i planów w przyszłości, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Uroczystość przygotowała klasa 3a.

Czytaj więcej: Zakończenie roku klas maturalnych

Konkurs z okazji Dnia Ziemi

Z okazji DNIA ZIEMI Samorząd Słuchaczy wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizował konkurs dla uczniów i słuchaczy naszej szkoły.
Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. Każdego roku w obchody Dnia Ziemi angażuje się wiele organizacji i stowarzyszeń ekologicznych oraz placówek oświatowych.
Tegorocznym motywem przewodnim było hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Z powodu pandemii, wiele towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się w świecie wirtualnym. Podobnie będzie w naszej szkole.

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:

 • odmawiaj (refuse),
 • ograniczaj (reduce),
 • wykorzystaj ponownie (reuse),
 • recyklinguj (recycle),
 • kompostuj (rot).

Czy ja mogę coś zrobić dla Ziemi? Czy mój mały wkład ma znaczenie przy ogromie zniszczeń?
TAK, tak i jeszcze raz tak!
Jeśli każdy z nas robiłby dla planety jedną małą rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na całej Ziemi. Nie jest to trudne, trzeba tylko chcieć.

Zwyciężczynią w konkursie "Przywróć naszą Ziemię" została Nikola Sękowska z klasy 1b.
Serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom konkursu pięknie dziękujemy za udział !

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY - SZCZĘŚLIWEJ DROGI JUŻ CZAS...

30 kwietnia (piątek) w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Po raz ostatni mogli spotkać się w szkole ze swoimi wychowawcami, dyrekcją szkoły i koleżankami i kolegami ze szkolnych ławek.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego z udziałem: dyrekcji, wychowawców, absolwentów i prowadzący- uczniów klasy IIIa Technikum pod opieką Pani M. Barabasz - Kliszcz.

 • godz. 9.00- uczniowie kl. IV a wraz z wychowawcą Panią K.Karol
 • godz. 10.00- uczniowie kl. IV B + słuchacze LO dla Dorosłych wraz z wychowawcą Panią J.Kosicką.

ŻYCZYMY ABSOLWENTOM WSZYSTKIEGO DOBREGO NA DALSZEJ DRODZE ŻYCIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO.

TERAZ 3MAMY ZA WAS I WASZĄ WIEDZĘ KCIUKI NA EGZAMINACH MATURALNYCH.