ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Spotkania rodziców w ZSBiKU

Zebranie z rodzicami/opiekunami

31 marca (środa) o godz. 16.30 na platformie TEAMS na kanałach zajęć z wychowawcą odbędą się spotkania wychowawców z Rodzicami/Opiekunami.
W związku z tym w powyższym terminie uczniowie udostępniają swoje konta Rodzicom/Opiekunom i również mogą wziąć udział w spotkaniu.
Serdecznie zapraszamy.
Dyrekcja ZSBiKU

 

Zebranie z rodzicami/opiekunami

zebrania z rodzicami na Teamsie20 stycznia (środa) o godz. 16.30 na platformie TEAMS na kanałach zajęć z wychowawcą odbędą się spotkania śródroczne wychowawców z Rodzicami/Opiekunami.

W związku z tym w powyższym terminie uczniowie udostępniają Rodzicom/Opiekunom swoje konta i również mogą wziąć udział w spotkaniu.

 

 

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja ZSBiKU