ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
Elżbieta Urban,
Elżbieta Jarotek,
Artur Anikiej.