ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

MATURADo 7 lutego należy wypełnić ostateczną deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020/21.

Ponadto informujemy, w tym roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

 

 

  1. egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej;
  2. znosi się obowiązek zdawania egzaminów w części ustnej z j. polskiego i j. obcego (chyba że ktoś będzie ubiegał się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną i jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej);
  3. zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Jeśli jednak zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  1. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin - na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  2. przystąpi do tego egzaminu maturalnego - na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

W związku z powyższym bardzo prosimy jak najszybciej (do końca stycznia) zgłosić się do sekretariatu szkół młodzieżowych i dokonać niezbędnych formalności dotyczących ostatecznej deklaracji.

EGZAMIN MATURALNY - HARMONOGRAM