ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Życzenia Wielkanocne

Droga Młodzieży, Słuchacze, Szanowni Państwo,

w trudnych dla wszystkich czasach
Dyrekcja i Nauczyciele ZSBi KU życzą,
aby Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.